Pliki cookies

Ta strona używa plików cookies dla poprawnego funkcjonowania narzędzi. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies na tej stronie, odwiedź naszą politykę prywatności Polityka prywatności

Akceptuję pliki cookies od tej strony

Schowaj

Rykowski Jusiel Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

dr Dariusz Gibasiewicz

Radca prawny

Ekspert prawa podatkowego oraz specjalista z zakresu branży medycznej. W kancelarii odpowiada za prowadzenie postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Specjalizuje się również w procesach dotyczących dochodzenia roszczeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi oraz błędami medycznymi.

 

OBSŁUGA PRAWNA W JĘZYKACH:

pl  Polski
ang  Angielski
ru  Rosyjski
es  Hiszpański

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

T. +48 22 547 08 10

 

 

Doświadczenie

 • reprezentował Klientów w około 800 sprawach przed sądami administracyjnymi (wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym)
 • reprezentował Klientów w wielu postępowaniach podatkowych oraz kontrolach podatkowych i skarbowych
 • przez blisko 10 lat kierował zespołem prowadzącym obsługę prawną podmiotu leczniczego zatrudniającego blisko 1000 osób, a także prowadził obsługę prawną prywatnego Szpitala Położniczo-Ginekologicznego
 • reprezentował pacjentów oraz podmioty lecznicze w kilkudziesięciu sprawach zainicjowanych powództwami o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w związku z wystąpieniem tzw. błędów medycznych lub zakażeń szpitalnych, a także naruszeń praw pacjenta
 • w sporach o zapłatę za tzw. świadczenia ponadlimitowe na rzecz swoich Klientów, wygrał od Narodowego Funduszu Zdrowia kilkadziesiąt milionów złotych
 • brał udział w tworzeniu nowatorskiego Ośrodka Radioterapii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
 • występował w ponad 200 sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z zakresu szkód komunikacyjnych.

Autor wielu artykułów i ekspertyz o tematyce podatkowej, w tym monografii „Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, za którą zdobył nagrodę „Złote Skrzydła” Gazety Prawnej za najlepszą książkę z zakresu prawa podatkowego napisaną przez autora poniżej 35 roku życia (2013).

Prowadził wykłady na uczelniach w Hiszpanii i Portugalii, a także szkolenia dla adwokatów w Rumunii z zakresu prawa Unii Europejskiej; uczestnik i prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001); w 2001 roku uzyskał Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union wydany przez University of Cambridge we współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu; w 2003 roku ukończył Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk prawnych (specjalność: prawo finansów publicznych) uzyskał w 2011 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2017 roku ukończył Szkołę Prawa Hiszpańskiego (Escuela de Derecho Español) organizowaną przez Universidad de Castilla - La Mancha we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.

Członek International Fiscal Association (IFA), International Bar Association (IBA), European Association of Lawyers (EAL), European Law Institute (ELI), a także członek Komisji Eastern Bars oraz New Technologies działających w ramach Fédération des Barreaux d’Europe; od 2010 roku do tej chwili członek Komitetu ds. Zagranicznych Krajowej Rady Radców Prawnych; od 2013 roku także członek Rady Naukowej Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Obsługę prawną prowadzi w języku polskim, angielskim, hiszpańskim i rosyjskim.

PUBLIKACJE

 1. Zmiana Dyrektywy Rady 90/435 z dnia 23 lipca 1990 roku w sprawie wspólnego systemu podatkowego stosowanego w odniesieniu do spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich, Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2004, nr 1/ 2, s. 85-102,
 2. Brak faktury, a możliwość odliczenia VAT. Glosa, Monitor Podatkowy, 2004, nr 9, s. 48-51,
 3. Fundamentalne cechy podatku od wartości dodanej. Glosa, Monitor Podatkowy, 2004, nr 11, s. 49-53,
 4. The definition and methods of interpretation of tax law – an overview of selected issues (Pojęcie i rodzaje wykładni prawa podatkowego – krótka charakterystyka wybranych zagadnień), The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes /proceedings of the international scientific conference, 23-24 September 2004 in Vilnius/, 2004, s.37 (abstract w języku angielskim, treść artykułu znajduje się na dołączonej do publikacji płycie CD),
 5. Nieekwiwalentne wynagrodzenie jako podstawa opodatkowania. Glosa, Monitor Podatkowy, 2005, nr 4, s.45-48,
 6. Kilka uwag na temat zasady swobodnego przepływu kapitału w prawie europejskim w świetle sprawy Petri Manninena, Materiały V Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka Olsztyn, 30-31 maja 2005 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn-Bari 2007, s. 40-50, ISBN 978-83-89112-23-1,
 7. Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznictwie ETS – krótka charakterystyka pojęcia na podstawie wybranych orzeczeń, Kwartalnik Prawa Podatkowego nr 3-4/2007, s. 41-77, ISSN 1509-877X,
 8. Komentarz do art. 17 Modelu Konwencji OECD. Komentarz, [w:] Model Konwencji OECD. Komentarz, red. B.Brzeziński, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2010, s. 1011-1031, ISBN 978-83-7677-161-8,
 9. Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ss. 467, ISBN: 9788326407567.
 10. Council Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax – what should be changed?/selected issues/ , Materiały Pokonferencyjne The Milestones of Law in the Area of the Central Europe 2012, 29-31 marca 2012 r. Častá-Papiernička, s. 835-840, ISBN 978-80-7160-317-7.
 11. The scope of information exchange on tax matters between the Member States of the European Union and its limitations /selected issues/ (Materiały Pokonferencyjne: 12th International Conference on Human Rights “Communication as a Measure of Protection and Limitation of Human Rights. Information in Relation to Human Rights. ”, 1-2 czerwca 2012 r., Bratysława, s. 533-542, ISBN 978-80-7160-345-0,
 12. Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Studio Graficzne Piotr Kurasiak, Jawor 2016, ss. 88, ISBN 978-83-64261-73-2,
 13. Praktyczne problemy związane z odbiorem korespondencji przez profesjonalnych pełnomocników z użyciem elektronicznej skrzynki podawczej, [w:] R.Dowgier, M.Popławski, Ordynacja podatkowa. Zmiany w ogólnym prawie podatkowym, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2016, p. 145-160, ISBN 978–83–62813–43–8,
 14. Opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej usług prawniczych a realizacja prawa do sądu - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 28.07.2016 r. w sprawie C-543/14 Ordre des barreaux francophones et germanophone i inni przeciwko Conseil des ministers, Europejski Przegląd Sądowy, Nr 3/2017, s. 37 i n.,
 15. Brak notyfikacji Komisji Europejskiej ustawy o grach hazardowych a możliwość stosowania sankcji administracyjnych wobec podmiotów prowadzących gry hazardowe, Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, Nr 26, Rok 2017, s. 81-101.
 16. The concept of supply of goods under the EU system of value added tax in the light of the relationship between law and economics. "Państwo i Prawo", zeszyt 7/2017.

Copyright Rykowski Jusiel Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 2018